Chúng tôi hợp tác với :

Chi bộ Ban Khảo sát, Tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

Được sự đồng ý của Đảng bộ Xí nghiệp xây lắp, khảo sát và sửa chữa các công trình khai thác dầu khí (XNXL), chiều ngày 05/8/2022, tại Phòng họp của Ban Khảo Sát, Chi bộ Ban Khảo Sát đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đặng Đức Phong – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc XNXL và đồng chí đồng chí Lê Quốc Anh – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Giám Đốc XNXL.

Đại hội đã báo cáo tổng kết hoạt động của Chi bộ Ban Khảo Sát nhiệm kỳ 2020-2022, đánh giá, kiểm điểm sâu sắc những thuận lợi, khó khăn, thách thức tác động trực tiếp đến nhiệm vụ sản xuất của Ban. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ chỉ đạo bộ phận thực hiện hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao, 3 năm liên tục là tập thể lao động xuất sắc, có nhiều giải pháp và sáng kiến mang lại nhiều giá trị giúp duy trì nguồn lực trước các biến động về cắt giảm đầu tư chi phí. Năm 2021, Ban Khảo Sát đạt Hạng nhất trong công tác Sáng kiến sáng chế hợp lý hóa sản xuất của Xí nghiệp. Ngoài ra, Ban đã triển khai 01 đề tài khoa học, tính đến thời điểm hiện tại đạt 67% tiến độ thực hiện. Công tác tự đào tạo nội bộ theo mô hình phân công chuyên đề đã tạo ra bước đột phá nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho mọi thành viên, giúp duy trì và phát triển nguồn nhân lực trong điều kiện hiện nay. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và một số công trình cũ xuống cấp nên công việc khảo sát bị phát sinh thêm rất nhiều việc và thời gian trên công trình biển bị kéo dài, dẫn đến tiến độ khảo sát của các giàn không đồng đều theo như định mức và một số kỹ sư và công nhân trẻ mới vào chưa có thời gian đào tạo chuyên môn mà chủ yếu là được đào tạo trên công việc thực tế. Bên cạnh đó, quỹ thời gian cho đào tạo quá hạn hẹp do sức ép của kế hoạch khảo sát hàng năm.

Trên tinh thần phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững nguyên tắc Đảng, Đại hội đã tập trung nghe, thảo luận và thống nhất biểu quyết mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của chi bộ Ban Khảo Sát trong nhiệm kỳ 2022 – 2025, cụ thể:

  • Hoàn thành 100% công tác khảo sát các công trình biển theo kế hoạch sản xuất của XN Xây lắp KS≻
  • Hoàn thành 100% các công tác khảo sát ngoài kế hoạch theo yêu cầu từ các XN thành viên;
  • Hoàn thành 100% việc thanh quyết toán NVSX đúng hạn.
  • Đảm bảo công tác an toàn trên các công trình biển: 100% các công việc khảo sát hoàn thành không xảy ra tai nạn lao động nặng trong nhiệm kỳ.
  • Phấn đấu xây dựng chi bộ xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ“;
  • Phấn đấu 100% đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ“;
  • Phấn đấu 100% đảng viên tham gia học tập các lớp chính trị, nghị quyết do đảng tổ chức
  • Kết nạp ít nhất 02 đảng viên mới.
  • 100% đảng viên tham gia thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đặng Đức Phong – Giám đốc, Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ Xí nghiệp Xây lắp, Khảo sát và Sửa chữa các công trình khai thác dầu khí nhất trí với các dự thảo báo cáo tại Đại hội, ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả Chi bộ và chi ủy đạt được trong nhiệm kỳ qua cùng với sự nỗ lực của tập thể Đảng viên của Chi bộ và người lao động của Ban. Đồng thời, đồng chí cũng động viên, khích lệ chi bộ tiếp tục phấn đấu để hoàn thành các mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ mới và hỗ trợ tối đa các bộ phận của xí nghiệp trong công tác khảo sát, đào tạo, mở rộng dịch vụ ngoài để có thể hoàn thành kế hoạch hoạt động sản xuất của xí nghiệp.Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy, bầu bí thư, bầu phó bí thư nhiệm kỳ 2022 – 2025 với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm và nhất trí cao của các đảng viên trong chi bộ. Đại hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết và giao nhiệm vụ cho Chi ủy khóa mới thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên thuộc phạm vi lãnh đạo của Chi bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực, hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Ban Khảo Sát nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã đề ra.

Dưới đây là những hình ảnh của đại hội:

Toàn thể Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ khai mạc
Đ/c Huỳnh Văn Thanh – Phó Bí thư Chi bộ đọc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020-2022
Đ/c Đinh Viết Long – Bí thư Chi bộ trình bày dự thảo Báo cáo chính trị và phát biểu
Đ/c Đặng Đức Phong – Bí thư Đảng ủy; Giám đốc xí nghiệp tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Đ/C Nguyễn Văn Nghĩa- Phát biểu ý kiến đóng góp về kế hoạch sản xuất và đời sống sinh hoạt khi công tác ngoài biển
Đ/C Hoàng Đức Tuấn- Báo cáo trước đại hội về Phong trào sáng kiến- Sáng chế của BKS
Đ/C Đào An Tuấn- đại diện cho những quần chúng ưu tú phát biểu với hi vọng sớm được đứng vào hàng ngũ của chi bộ BKS
Đảng viên biểu quyết bằng thẻ Đảng tại Đại hội.
Toàn bộ Đảng viên chi bộ Ban Khảo Sát bỏ phiếu bầu cử
Chi ủy Ban Khảo Sát, nhiệm kỳ 2022-2025 ra mắt Đại hội
Chi bộ Ban Khảo Sát​

Tin bài: T.T. Lợi- N.C.Cường