Sáng ngày 21 tháng 11 năm 2022, tại phòng họp Ban Khảo Sát, Chi bộ Ban Khảo Sát đã tổ chức cuộc họp kiểm điểm cuối năm 2022. Tại cuộc họp, đồng chí Đinh Viết Long – bí thư chi …

Thực hiện hướng dẫn số 01/HD-CĐXL, ngày 17 tháng 10 năm 2022 của Công đoàn CSTV Xí nghiệp Xây Lắp Khảo sát và Sửa chữa các công trình khai thác dầu khí (XNXL) về việc tổ chức Đại hội Công …

  Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt của các chiến binh Ban khảo sát (BKS). Đó là ngày mà đội tuyển bóng đá giành chức vô đich. Một chiến thắng của niềm tin- đoàn kết- kỷ luật và …

Theo công văn số 50/CĐVSP-TĐKT, này 21/06/2022 v/v Hướng dẫn khen thưởng Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Công đoàn Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro (10/8/1982 – 10/8/2022.Tập thể Ban Khảo Sát rất vinh dự được Công đoàn XN …