Chúng tôi hợp tác với :

Ban khảo sát vinh dự được tặng Biểu Trưng “Thi đua lao động giỏi & Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh”

Theo công văn số 50/CĐVSP-TĐKT, này 21/06/2022 v/v Hướng dẫn khen thưởng Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Công đoàn Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro (10/8/1982 – 10/8/2022.
Tập thể Ban Khảo Sát rất vinh dự được Công đoàn XN Xây Lắp xem xét và bình trọn là 1 trong 2 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Thi đua lao động giỏi & Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh” giai đoạn 2017-2022 và được Công đoàn Vietsovpetro tặng “Biểu trưng – Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Công đoàn Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro (10/8/1982-10/8/2022)”.

Buổi lễ đã được tổ chức rất trang trọng ngày 19/8/2022 tại Resort Vietsovpetro.
Thay mặt BCH xin được chúc mừng tập thể CĐBP Ban Khảo sát Sát và chân thành cảm ơn sự đồng hành, tham gia đóng góp nhiệt tình của toàn thể CBCNV-NLĐ vì phong trào chung cũng như phong trào Công đoàn của Ban Khảo Sát.
Hy vọng rằng trong những năm tiếp theo CĐBP Ban Khảo Sát sẽ luôn được sự ủng hộ của Lãnh đạo, toàn thể CBCNV-NLĐ, tiếp tục phát huy những nét đẹp truyền thống với tinh thần tích cực, sáng tạo… và luôn giữ vững là đơn vị đi đầu trong các hoạt động sản xuất, cũng như phong trào của XN Xây Lắp & Vietsovpetro.