Upload files
0 votes, 0 avg
14

Cần rà soát các câu chưa làm trước khi nhấp [Gửi đi] hoặc hết giờ làm bài!

Thời gian làm bài đã kết thúc


KIỂM TRA UT-1

Bạn hãy đăng nhập thông tin họ tên trước khi vào thi

1 / 40

1. Một cổng giám sát dạng biên độ là cần thiết cho tất cả:

2 / 40

2. Mạch tạo xung trong một thiết bị siêu âm được dùng để:

3 / 40

3. Trên các khối  kiểm tra chuẩn siêu âm biên độ-diện tích, các lỗ đáy bằng ở trong đó: 

4 / 40

4. Trong hình 3 sau đây mô tả phương pháp nhúng để kiểm tra một khối nhôm dày 76mm (3inch) có một bất liên tục nằm ở độ sâu 51mm (2inch) dưới bề mặt. Một mẫu màn hình hiển thị cũng được thể hiện ở đây. Vậy chỉ thị D thể hiện điều gì? Gỉa thiết không sử dụng núm trễ ( Sweep delay):

 

5 / 40

5. Đường ranh giới giữa hai vật liệu khác nhau tiếp xúc với nhau gọi là:

6 / 40

6. Sự suy giảm là một:

7 / 40

7. Một dạng biểu diễn dữ liệu rất có khả năng được dùng với một hệ thống quét tự động tốc độ cao là:

8 / 40

8. Loại tần số nào sau đây sẽ tạo ra xung có bước sóng ngắn nhất:

9 / 40

9. Các bộ phận trong một hệ thống nhúng thông thường nằm vắt ngang chiều rộng của bồn nhúng được gọi là:

10 / 40

10. Trong kỹ thuật kiểm tra nhúng, một chất làm ướt được thêm vào nước để: 

 

11 / 40

11. Trong dạng trình bày màn hình A-Scan, thì đường thời gian quét cơ sở đại diện cho:

12 / 40

12. Các khối kim loại có một hoặc nhiều lỗ khoan để mô phỏng các bất liên tục được gọi là:

13 / 40

13. Độ sâu của một bất liên tục không thể xác định được khi sử dụng

14 / 40

14. Trong hình 4 sau đây, góc 3(θ3) được gọi là:

15 / 40

15. Trong quá trình kiểm tra nhúng, việc khẳng định rằng đầu dò có vuông góc với bề mặt vào dạng phẳng hay không được thể hiện bởi: 

16 / 40

16. Cả hai loại sóng dọc và sóng trượt có thể được tạo ra đồng thời trong một môi trường thứ hai khi góc tới :

17 / 40

17. Trong hình 3 sau đây mô tả phương pháp nhúng để kiểm tra một khối nhôm dày 76mm (3inch) có một bất liên tục nằm ở độ sâu 51mm (2inch) dưới bề mặt. Một mẫu màn hình hiển thị cũng được thể hiện ở đây. Vậy chỉ thị A thể hiện điều gì? Gỉa thiết không sử dụng núm trễ ( Sweep delay):

18 / 40

18. "25 triệu chu kỳ trong một giây" có thể cũng được gọi là: 

19 / 40

19. Bộ phận trong một hệ thống siêu âm nhúng được dùng để điều chỉnh và duy trì một góc đầu dò đã biết,  được gọi là?

20 / 40

20. Mục đích chính của các đối chứng là để:

21 / 40

21. Một đầu dò có 3 hoặc nhiều biến tử độc lập thường được gọi là: 

22 / 40

22. Trong khi kiểm tra một tấm tôn, việc tăng tần số của một sóng siêu âm dọc sẽ làm:

23 / 40

23. Tích số của vận tốc sóng âm trong một vật liệu với mật độ của vật liệu này là hệ số xác định lượng phản xạ hoặc truyền qua của năng lượng siêu âm khi nó đến một mặt phân cách. Thuật ngữ này được gọi là:

24 / 40

24. Vật liệu áp điện trong đầu dò:

25 / 40

25. Kỹ thuật kiểm tra siêu âm nào sử dụng các đầu dò loại bánh xe chứ không dùng bồn chứa ?

26 / 40

26. "100.000" chu trình trong một giây có thể được viết là:

27 / 40

27. Sự mất mát năng lượng khi chùm tia lan truyền qua vật liệu là kết quả của

28 / 40

28. Một hiển thị A - Scan thể hiện một tín hiệu nằm cả trên và dưới đường quét , được gọi là:

29 / 40

29. Khi thực hiện quá trình kiểm tra bằng sóng bề mặt, các chỉ thị có thể được tạo ra từ: 

30 / 40

30. Vận tốc sóng bề mặt gần bằng bao nhiêu phần so với vận tốc sóng trượt trong cùng một vật liệu?

31 / 40

31. Nếu một bất liên tục có vị trí nằm trong trường Fresnel hoặc trường gần của một chùm tia siêu âm thì:

32 / 40

32. Công thức được sử dụng để xác định tần số cộng hưởng cơ bản là:

33 / 40

33. Bề mặt quá xù xì thô nhám của vật liệu kiểm tra có thể gây ra :

34 / 40

34. Khi một chùm tia siêu âm đi qua mặt phân cách giữa hai vật liệu khác nhau dưới một góc xiên, một góc lan truyền âm mới xuất hiện trong vật liệu thứ 2 là do:

35 / 40

35. Khi truyền năng lượng vào bộ phận kiểm tra được mô tả trong hình dưới đây, chùm tia siêu âm sẽ: 

36 / 40

36. Vận tốc của các sóng âm phụ thuộc chủ yếu vào: 

37 / 40

37. Chỉ thị trên màn hình của thiết bị, biểu diễn mặt biên phía xa của vật liệu kiểm tra được gọi là:

38 / 40

38. Các dữ liệu siêu âm được trình bày trong một dạng biểu diễn mặt cắt ngang của mẫu kiểm tra, được gọi là:

39 / 40

39. Vận tốc của sóng dọc trong nước gần bằng 1/4 vận tốc của nó trong nhôm hoặc thép. Do đó đoạn đường truyền trong nước nhỏ nhất nên là:

40 / 40

40. Thông số có thể thay đổi trong quá trình chế tạo khối chuẩn biên độ - khoảng cách là:

Your score is

0%

THOÁT